• BESPLATNE KORISNIČKE OBUKE ZA : MICROSOFT 365 I MICROSOFT TEAMS (za firme)

KALISI DOO – Kao kompanija koja ima status Microsoft partnera i Adobe resellera pored standardne ponude IT ima sektor koji je specijalizovan za :

  • Prodaju softverskih licenci (Microsoft, Adobe, Corel, AutoCAD, Kasperski, ESET, TeamViewer…)
  • Legalizaciju softvera
  • Implementacija i održavanje softverske infrastrukture (Windows Server, SQL, Terminal server, DOMEN kontroler, Exchange server, Share Point, Hyper-V, rešenja za backup QNAP, VEEAM)
  • Implementacija servisa Microsoft TEAMS, SharePoint, Microsoft 365,
  • Impelementacija rešenja za biznis analitiku Power BI
  • Implementacija i održavanje ERP Pantheon rešenja
  • Korisničke obuke, konsalting, održavanje
  • Prodaja serverske opreme (HP, DELL, Lenovo)
  • Prodaja mrežne opreme